We Power Your Technology!
HCB Battery Co., Ltd.
HCB Battery Co., Ltd.
Primary Lithium Batteries:
Please Contact HCB Battery Co., Ltd
HCB Battery Co., Ltd.
HCB Battery Co., Ltd. HCB Battery Co., Ltd.

Add: No.1 Special Taizhong Avenue, Gaoqiao Industrial Park Wujiashan Economic Development Zone Wuhan, Hubei, China

P.O.: 430040

Tel: +86 (0)27 8324 8453

Fax: +86 (0)27 8324 8455

Email: sales@cnhcb.com

Web: www.cnhcb.com


Beijing Nandu Haocheng Power Equipment Co., Ltd.
Beijing Nandu Haocheng Power Equipment Co., Ltd. Beijing Nandu Haocheng Power Equipment Co., Ltd.

Add: 801#, 1+1 Mansion, NO.10 Caihefang Rd, Z-park West, Haidian District, Beijing, China

P.O.: 430040

Tel: +86 (0)10 6261 8891/92/95/96

Fax: +86 (0)10 6261 0808

Email: sales@cnhcb.com

Web: www.haochengpower.com


Instant Inquiry